Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


แจ้งเรื่องร้องเรียน


แบบฟอร์มแแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนถึง เทศบาลตำบลหนองแวง ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เรื่อง *   :  
ชื่อ-นามสกุล*   :  
ที่อยู่   :  
โทรศัพท์   :  
อีเมล์   :  

 

 
ข้อความ *   :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน