.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ

  โครงการ

  ตารางแสดงวงเงิน

เอกสารประมูลจ้าง

> โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3  > โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ทิศตะวันออก หมู่ที่ 5  > โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6  > โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตรสายนอกเขต ฝั่งสันเขื่อนลำจังหัน ม.4  > โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าแปลงเกษตรจากที่นายช่วย บุตรสา ถึงห้าแยกป่าสะเดา หมู่ที่ 5  > ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ฯ