.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


รายงานและติดตามแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 และพ.ศ.2559 ครั้งที่ 1

- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2558 ครั้งสุดท้าย และพ.ศ.2559 ครั้งที่ 1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 และพ.ศ.2558 ครั้งที่ 1

- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2557 ครั้งสุดท้าย และพ.ศ.2558 ครั้งที่ 1

-ายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ติดตาม ปีพ.ศ.2558 ครั้งแรก

- รายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ติดตาม ปีพ.ศ.2557 ครั้งที่ 2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 และพ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2556 ครั้งสุดท้าย