.0

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน
 

ราคาน้ำมัน
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


แผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนา 2560-2562
-
ปก
- บทนำ
- เนื้อหาส่วนที่ 1
- เนื้อหาส่วนที่ 2
- เนื้อหาส่วนที่ 3

แผนพัฒนา 2559-2561

- ปก
- บทนำ
- เนื้อหาส่วนที่ 1
- เนื้อหาส่วนที่ 2
- เนื้อหาส่วนที่ 3

แผนพัฒนา 2558-2560
- ปก
- บทนำ
- เนื้อหาส่วนที่ 1
- เนื้อหาส่วนที่ 2
- เนื้อหาส่วนที่ 3

แผนพัฒนา 2557-2559
- ปก
- บทนำ
- เนื้อหาส่วนที่ 1
- เนื้อหาส่วนที่ 2
- เนื้อหาส่วนที่ 3