Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน

 

ราคาน้ำมัน
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


หน้าแรก > แนะนำเทศบาล > ประวัติเทศบาล >> ที่ตั้งและประชากร

ที่ตั้งอาณาเขต

     ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองแวงตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวอำเภอละหานทรายประมาณ 30 กิโลเมตร

          ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย

          ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา

          ทิศตะวนออก มีอาณาเขตติดกับเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด

          ทิศตะวนตก  มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย

 การปกครองและประชากร

     จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงมี 13 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง หมู่ที่ 1, ชุมชนย่อยบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2, ชุมชนย่อยบ้านหนองไก่ หมู่ที่ 3, ชุมชนย่อยบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4, ชุมชนย่อยบ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5, ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง หมู่ที่ 6, ชุมชนย่อยบ้านปากชอง หมู่ที่  7,  ชุมชนย่อยบ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8, ชุมชนย่อยบ้านราษฎรรักแดน หมู่ที่ 9, ชุมชนย่อย บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10, ชุมชนย่อยบ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11, ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองแวง หมู่ที่ 12, ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13

เทศบาลตำบลหนองแวงมีประชากรทั้งสิ้น 15,719 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553)