ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน ติดต่อเรา  
นายสมหวัง ตอนรัมย์
นายกเทศมนตรี 
  โครงการพระราชดำริจัวหวัดบุรีรัมย์  

1. โครงการพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 75 โครงการ ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
3. โครงการตามพระราชประสงค์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
4. โครงการหลวงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
5. โครงการขยายผลโครงการพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 23 โครงการ ดาวน์โหลด คลิ๊ก 

[ย้อนกลับ]ข้อมูลพื้นฐาน
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน

 
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • รายงานการประชุม
  • รายงานประจำปี
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ราคาน้ำมัน
 
 

 

โดย เทศบาลตำบลหนองแวง - http://www.nongwaengcity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-634722-3 โทรสาร 044-634723

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง