Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานและติดตามแผนพัฒนา
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
ประกาศลดขั้นตอน
 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อประชาชน

 

ราคาน้ำมัน
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์


     
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแวง จะทำการออกพ่นหมอกควันฆ่ายุ่ง หยอดทรายอะเบทในเขตโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
  ฉีดวัคซีน “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2559