วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
17  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางในเขตตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Tata หมายเลขทะเบียน กธ ๘๙๗ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดเกียร์ รถอเนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ หมายเลเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง