เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับแนวสายไฟ


วันที่ 12 กันยายน 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง

ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับแนวสายไฟ เนื่องจาก

เข้าฤดูฝนที่มีพายุ หรือฟ้าผ่า ก็อาจทำให้กิ่งไม้

บริเวณโดยใกล้โอนเอนจนไปพาดกับแนวสายไฟได้

ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้คนโดยรอบเป็นอย่างมาก

“พบเห็นจุดที่อาจก่อให้เกิดเหตุอันตราย

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02