เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองแวง [ 16 ก.พ. 2567 ]1
2 ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 2 ม.ค. 2567 ]4
3 ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 2 ม.ค. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]4
5 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 [ 18 ธ.ค. 2566 ]20
6 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท [ 1 ธ.ค. 2566 ]17
7 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท [ 1 ธ.ค. 2566 ]7
8 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2566 ]7
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2566 ]29
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ [ 13 พ.ย. 2566 ]7
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]17
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]28
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]28
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 29 ก.ย. 2566 ]37
15 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]31
16 ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง คำขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนบ้านผไทยรวมพลท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ก.ย. 2566 ]85
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 3) [ 4 ก.ย. 2566 ]32
18 ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]38
19 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 25 ส.ค. 2566 ]44
20 ประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ [ 13 ก.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7