เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 10 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดสถานที่เลือก [ 5 มิ.ย. 2567 ]1
3 มาตรา 13(1) แสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเสวนา ครบรอบ 1 ปี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 5 มิ.ย. 2567 ]0
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]0
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]0
6 การประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา [ 16 พ.ค. 2567 ]2
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]5
8 ฮีทสโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด [ 29 เม.ย. 2567 ]6
9 ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า [ 14 มี.ค. 2567 ]11
10 พระราชบัญญํติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 13 มี.ค. 2567 ]10
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกทันตแพทย์ศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]11
12 ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า [ 6 มี.ค. 2567 ]14
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 [ 29 ก.พ. 2567 ]17
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองแวง [ 16 ก.พ. 2567 ]9
15 ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 2 ม.ค. 2567 ]9
16 ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 2 ม.ค. 2567 ]12
17 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]13
18 การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 [ 18 ธ.ค. 2566 ]25
19 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 13 ธ.ค. 2566 ]12
20 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท [ 1 ธ.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8