เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านปากช่องหมู่ที่ 6[วันที่ 2023-11-21][ผู้อ่าน 0]
 
  ซ้อมไฟสองสว่างบ้านปากช่องหมู่ 7 [วันที่ 2023-11-20][ผู้อ่าน 1]
 
  บริการน้ำบริโภค บริโภค[วันที่ 2023-11-18][ผู้อ่าน 0]
 
  ต้อนรับ ร้อยโท พงษ์พิทักษ์ ราชมะโฮง หัวหน้าชุดชำนา...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 43]
 
  ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) [วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 27]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 22]
 
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองแวง [วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 18]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในกา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 18]
 
  คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 15]
 
  วันพระราชทานธงชาติไทย[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 17]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับแนวสายไฟ[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10