เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองแวง ออกไปใช้...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 2]
 
  No Gift Policy [วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเท...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 10]
 
  No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ปร...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 11]
 
  วันสตรีสากลอำเภอละหานทราย [วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2566 [วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม/ทบทวน การจัดทำแ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 64]
 
  แข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 8]
 
  การแข่งขันกีฬาตำบลหนองแวง “หนองแวงเกมส์” ประจำปี...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรม kick off ของขวัญปีใหม่ พ.ศ 2566 ปีแห่งสุขภ...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำ...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 13]
 
  ตัดกิ่งไม้ และต้นไม้ โรงเรียนบ้านหนองแวง เพื่อปรั...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 11]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7