เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 80]
 
  ภาพการออกบริการจ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิก...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการปั่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 วันท...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 89]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงได้มอบถุงยั...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 66]
 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประ...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 256...[วันที่ 2021-02-18][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 256...[วันที่ 2021-02-18][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูง...[วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-08-23][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายของแ...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 44]