เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุร...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 30]
 
  ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหล...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษีที่ดินแล...[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองแวง ออกไปใช้...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 42]
 
  No Gift Policy [วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเท...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 93]
 
  No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ปร...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 104]
 
  วันสตรีสากลอำเภอละหานทราย [วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2566 [วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 477]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม/ทบทวน การจัดทำแ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 243]
 
  แข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 32]
 
  การแข่งขันกีฬาตำบลหนองแวง “หนองแวงเกมส์” ประจำปี...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 117]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11