เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) [วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 49]
 
  ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 42]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 36]
 
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองแวง [วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 30]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในกา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 35]
 
  คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 8]
 
  วันพระราชทานธงชาติไทย[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคประจำตำบล ด้านก...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและเคลื่อยฟลูออไรด์ [วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 47]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับแนวสายไฟ[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 38]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18