เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านปากช่อง [วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 26]
 
  คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 23]
 
  ทำความสะอาด ถังพักน้ำบ้านหงอนไก่ [วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 40]
 
   ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเเละอพ...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 37]
 
  ทำความสะอาด และซ่อมบำรุง ระบบประปาหมู่บ้านหงอนไก่ [วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 40]
 
  พิธีชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีณ ค่าย...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 29]
 
  น้ำประปาบ้านหงอนไก่หลังจากทำความสะอาด ซ่อมแซมและปร...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 29]
 
  โรงพยาบาลละหานทราย พร้อมคณะ มาเยี่ยมเยียนพร้อมทั้ง...[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมประชาคม ประชาชนผู้ใช้น้ำบ้านหงอนไก่ เพื่อปรึ...[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 27]
 
  ติดตามการผลิต น้ำประปาหมู่บ้านบ้านหงอนไก่ [วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 51]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลละหานทร...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 40]
 
  มอบขนมให้กับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์ฯ...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11