เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  วันพระราชทานธงชาติไทย[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 22]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ติดกับแนวสายไฟ[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และตลาดใ...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหน...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 36]
 
  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวงรับอนุมัติเพิ...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 27]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สุขกาย สบายใจ ในก...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 19]
 
  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นบ้านปากช่อ...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 18]
 
  กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแวง จะออกพ่นสารเคมีเพื...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 19]
 
  มอบถังขยะเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุด และเ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคระดับตำบลด้านการพ่น...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 15]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11