เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดเสียหาย ของทรัพย์สินทางรา...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 38]
 
  ต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ในฐานะก...[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 34]
 
  พิธีเปิดช่องตากิ่วและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน [วันที่ 2022-12-30][ผู้อ่าน 41]
 
  บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก่วัดบ้านราษฎ์ร...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอุบัติเหตุและสาธารณภ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 54]
 
  นายอำเภอละหานทรายอนุมัติเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 60]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์สองไหล่ทาง ทางหลวงหมาย...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 29]
 
  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 54]
 
  งานประเพณี "สืบสานประเพณี ของดีอำเภอละหานทราย ประ...[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 28]
 
  ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอ...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 29]
 
  ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำ และควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกร...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 29]
 
  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 28]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11