เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
  พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก[วันที่ 2024-01-02][ผู้อ่าน 6]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 2024-01-02][ผู้อ่าน 15]
 
  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านปากช่องหมู่ที่ 6[วันที่ 2023-11-21][ผู้อ่าน 12]
 
  ซ้อมไฟสองสว่างบ้านปากช่องหมู่ 7 [วันที่ 2023-11-20][ผู้อ่าน 12]
 
  บริการน้ำบริโภค บริโภค[วันที่ 2023-11-18][ผู้อ่าน 13]
 
  ต้อนรับ ร้อยโท พงษ์พิทักษ์ ราชมะโฮง หัวหน้าชุดชำนา...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 65]
 
  ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) [วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 32]
 
  ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 31]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 26]
 
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองแวง [วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 21]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในกา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 21]
 
  คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 19]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11