เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


วันที่ 3 ตุลาคม 2566  นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างออกตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยใต้เขื่อน บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร ยาว 392 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02