เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ


วันที่ 2 ตุลาคม 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต

ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วย

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

กองช่าง ซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ

ถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองตาเยา

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร

ของพี่น้องชาวหนองแวง และผู้สัญจรไปมา

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02