เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองแวง


นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต

ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วย

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ผู้ยากไร้

ในพื้นที่ตำบลหนองแวง

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02