เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร


วันที่ 2 ตุลาคม 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต

ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วย

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง

ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร

ของพี่น้องชาวหนองแวง

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02