เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐาน


วันที่ 2 ตุลาคม 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

ลงพื้นที่กำกับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในพื้นที่บ้านราษก์รักแดน (บาระแนะ 2)

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02