เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง)


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้จ่าเอกตระกูล เอี่ยมศิริ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแวง ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา "ร่วมด้วยช่วยกัน หนองแวงบ้านเฮา"

2023-11-21
2023-11-20
2023-11-18
2023-11-16
2023-10-16
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02