เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านปากช่องหมู่ที่ 6


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ผู้อำนวยการ

กองช่าง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านปากช่องหมู่ที่ 6

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02