เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


บริการน้ำบริโภค บริโภค


วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้จ่าเอก ตระกูล เอี่ยมศิริ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้างานป้องกันฯ

ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในงานบุญกฐินบ้านหนองหว้า แล้วพี่น้องในชุมชนหนองหว้า

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-02