เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท


นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ผู้อำนวยการกองช่าง

พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองช่างติดตามและ

ควบคุมงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท

 

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18