เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติฯ


โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติฯ                                                          นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้ นางสาวมาลี แซมสำราญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำของทุกเดือน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมฯ ณ วัดป่าโคกสูง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“หนองแวงบ้านเฮา”

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18