เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ขุดลอกเส้นทางส่งน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านบ้านปากช่องหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7


ขุดลอกเส้นทางส่งน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านบ้านปากช่องหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

====================================

วันที่ 24 มกราคม 2567

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแวง กำกับดูแลการขุดลอกเส้นทางส่งน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านบ้านปากช่องหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องบ้านปากช่องให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคอย่างเพียงพอ

“หนองแวงบ้านเฮา”

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18