เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ซ่อมบำรุงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง


ซ่อมบำรุงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแวง

มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ผู้อำนวยการกองช่าง

กำกับดูแลและประสานงานการซ่อมบำรุงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของน้องๆ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง

“หนองแวงบ้านเฮา”

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18