เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนราชการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะบริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนราชการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18