เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบ้านปากช่อง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงมอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่างเทศบาลตำบลหนองแวง ให้บริการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบ้านปากช่องหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18