เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหงอนไก่


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้ นายตุลารัตน์ วงค์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุข ออกบริการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านหงอนไก่

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-11
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18