เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


กีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีนายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29