เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานเครื่องสับหญ้า จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


พิธีรับพระราชทานเครื่องสับหญ้า จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพลโท อดุลย์ บุธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องสับหญ้า จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้กับโรงเรียน รร.บ้านราษฎร์รักแดน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อนำไปใช้งานในการสับหญ้า และเศษวัชพืช ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นการลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี, ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่, คณะครู นักเรียน รร.บ้านราษฎร์รักแดน นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีฯ

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29