เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นแมลงปีกแข็งบ้านปากช่อง หมู่ที่ 1


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกพ่นกำจัดแมลงปีกแข็งให้แก่พี่น้องบ้านปากช่อง หมู่ที่ 1ซึ่งได้รับผลกระทบจากแมลงปีกแข็ง

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29