เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกบ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5


นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มอบหมายให้ นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขพร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแวงดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน รพ.สต.อสม.และเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแวง

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29