เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมะพรรษา 3 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัดชะระสุทาพิมนลัก พระบรมราชินี


วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2567

นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนายอำเภอละหานทราย ร้อยตรี เสถียร สาระสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย นางแสงเดือน สารสิทธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29