เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


พิธีถวายเครื่องราชชะสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยยะมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัดชะระสุทาพิมนลัก พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมะพรรษา 3


วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2567 เวลา 17.30 น.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 กิจกรรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายอำเภอละหานทราย ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย นางแสงเดือน สาระสิทธิ์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอละหานทราย

ในการนี้ นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองแวง ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

2024-07-16
2024-07-16
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29