เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาเนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ


นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ทาสีรั้วสำนักงาน และ ปลูกป่า บริเวรสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25ุุ64

2022-04-12
2021-12-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-08-10
2021-02-18
2021-02-18
2020-10-01
2020-08-23
2020-02-13