เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


โครงการปั่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564


       วันที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองแวง โดย นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมในโครงการปั่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.ปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
2.ปลูกต้นไม้
3.รับฟังการบรรยาย เรื่อง ภัยจากยาเสพติด
การจัดกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เป็นอย่างดี

2022-04-12
2021-12-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-08-10
2021-02-18
2021-02-18
2020-10-01
2020-08-23
2020-02-13