เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาด ถังพักน้ำบ้านหงอนไก่


วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสมหวัง ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงมอบหมายให้                                                          จ่าเอกตระกูล เอี่ยมศิริ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทำความสะอาด                              ถังพักน้ำบ้านหงอนไก่

2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-17
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13