เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


แข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566


วันที่ 18 มีนาคม 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองแวง

ร่วมแข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์

ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาล

ตำบลละหานทราย

2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-24