เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


แข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี 2566


วันที่ 18 มีนาคม 2566

นายสมหวัง ตอนรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองแวง

ร่วมแข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์

ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาล

ตำบลละหานทราย

2023-05-12
2023-04-24
     No Gift Policy
2023-04-21
2023-04-21
2023-03-29
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-03
2023-02-27