เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลตำบลหนองหัวแวงในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา กำหนดได้ดังนี้


 
 
เทศบาลตำบลหนองแวง 255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-0265 โทรสาร 0-4411-0209
E-mail Address : 255nongwaengcity@gmail.com7
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign