เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
การจัดการบริหารงานความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 9 พ.ย. 2566 ]6
2 ขออนุมัติการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]12
3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]7
4 การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 ก.ย. 2566 ]16
5 คู่มือการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ธ.ค. 2565 ]44
6 คำสั่งเทศฐาลตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]43
7 ขออนุมัติการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้และวิธีการรวมขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่เทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]37