เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]15
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]19
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]18
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]17
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]18
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]18
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]21
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]16
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]21
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]22
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]95
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]100
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]23
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]104
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]22
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]101
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่4 [ 7 ธ.ค. 2564 ]76
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 12 ต.ค. 2564 ]85
20 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]86
 
หน้า 1|2