เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2566 ]8
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน- ซอย 6 บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9 [ 7 มิ.ย. 2566 ]39
4 ประกาศประกวดราคาจัางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใต้เขื่อน บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 [ 23 พ.ค. 2566 ]27
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง [ 18 เม.ย. 2566 ]28
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี บร.ถ. 47-00 แยก 3308 สุริยะวิถี-บ้านแท่นทัพไทย (ช่วงบ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8) บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 13 มี.ค. 2566 ]44
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 13 มี.ค. 2566 ]61
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี ซอย 5 ตะวันตก บ้านหนองตาเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 1 มี.ค. 2566 ]34
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไผ่ตง บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2565 ]84
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากสี่แยกซอย 10 ฝั่งทิศตะวันออกถึง ถนนลาดยาง บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2565 ]122
11 ประกาศประกวดราคาจัางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สาย บร.ถ. 47-002 3308 สุริยะวิถี บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 [ 10 ส.ค. 2565 ]119
12 ประกาศประกวดราคาจัางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙- บร.ถ. ๔๗-๐๐๕ บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2565 ]87
13 ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสี่แยกซอย 10 ฝั่งทิศตะวันออกถึง ถนนลาดยาง บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ 13 [ 3 ส.ค. 2565 ]93
14 ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สาย บร.ถ. 47-002 3308 สุริยะวิถี บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2565 ]92
15 ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9- บร.ถ. 47-005 บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2565 ]90
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนดัน บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 6 ก.ค. 2565 ]109
17 ประกาศประกวดราคาจัางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนดัน บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 มิ.ย. 2565 ]92
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 25 มี.ค. 2565 ]121
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 10 [ 9 มี.ค. 2565 ]115
20 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ำลำปะเทีย-ถนนลาดยาง [ 9 มี.ค. 2565 ]112
 
หน้า 1|2