เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมโรงจอดรถ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแวง [ 2 ต.ค. 2566 ]16
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9- บร.ถ. 47-005 บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2565 ]97
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนดัน บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]200
4 โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านผไทรวมพล หมู่ 11 [ 10 มิ.ย. 2564 ]170
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยบ้านศรีทายาท หมู่ 8 [ 10 มิ.ย. 2564 ]99
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างป่าชุมชน บ้านผไทรวมพล ม. 11 [ 9 มิ.ย. 2564 ]95
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสี่แยกหลังโรงเรียน-ถนนลูกรังสายนอก บ้านราษฎร์รักแดน ม.9 [ 9 มิ.ย. 2564 ]102
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างคลองส่งน้ำบ้านปากช่อง ม.1-7 [ 9 มิ.ย. 2564 ]98
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.47-005 เส้นบ้านหนองแวง ม.2 ถึงบ้านหงอนไก่ ม.3 [ 25 มี.ค. 2564 ]107
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านหงอนไก่ ม.3 [ 22 ก.ค. 2563 ]101
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านผไทรวมพล ม. 11 [ 22 ก.ค. 2563 ]100
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบหมู่บ้านบ้านแท่นทัพไทย ม.10 [ 13 พ.ค. 2563 ]112
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 บ้านผไทรวมพล ม.11 [ 8 พ.ค. 2563 ]96
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านใหม่หนองหว้า ม.13 [ 8 พ.ค. 2563 ]107
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2,ซอย 3,ซอยตัดจากซอย2-ซอย4 บ้านราษฎร์รักแดน ม.9 [ 7 พ.ค. 2563 ]109
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านผไทรวมพล ม. 11 [ 7 พ.ค. 2563 ]95
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านหนองตาเยา ม.5 [ 7 พ.ค. 2563 ]113
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทิน บ้านปากช่อง ม.7 [ 5 พ.ค. 2563 ]111
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 บ้านหงอนไก่ ม.3 [ 1 พ.ค. 2563 ]119
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านหงอนไก่ ม.3 [ 1 พ.ค. 2563 ]98