เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9- บร.ถ. 47-005 บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2565 ]57
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนดัน บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]82
3 โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านผไทรวมพล หมู่ 11 [ 10 มิ.ย. 2564 ]130
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยบ้านศรีทายาท หมู่ 8 [ 10 มิ.ย. 2564 ]62
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างป่าชุมชน บ้านผไทรวมพล ม. 11 [ 9 มิ.ย. 2564 ]60
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสี่แยกหลังโรงเรียน-ถนนลูกรังสายนอก บ้านราษฎร์รักแดน ม.9 [ 9 มิ.ย. 2564 ]58
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างคลองส่งน้ำบ้านปากช่อง ม.1-7 [ 9 มิ.ย. 2564 ]63
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.47-005 เส้นบ้านหนองแวง ม.2 ถึงบ้านหงอนไก่ ม.3 [ 25 มี.ค. 2564 ]68
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านหงอนไก่ ม.3 [ 22 ก.ค. 2563 ]64
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านผไทรวมพล ม. 11 [ 22 ก.ค. 2563 ]58
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบหมู่บ้านบ้านแท่นทัพไทย ม.10 [ 13 พ.ค. 2563 ]68
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 บ้านผไทรวมพล ม.11 [ 8 พ.ค. 2563 ]60
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านใหม่หนองหว้า ม.13 [ 8 พ.ค. 2563 ]66
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2,ซอย 3,ซอยตัดจากซอย2-ซอย4 บ้านราษฎร์รักแดน ม.9 [ 7 พ.ค. 2563 ]62
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านผไทรวมพล ม. 11 [ 7 พ.ค. 2563 ]61
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านหนองตาเยา ม.5 [ 7 พ.ค. 2563 ]68
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทิน บ้านปากช่อง ม.7 [ 5 พ.ค. 2563 ]63
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 บ้านหงอนไก่ ม.3 [ 1 พ.ค. 2563 ]75
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านหงอนไก่ ม.3 [ 1 พ.ค. 2563 ]65