เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]9
2 รายงานการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]16
3 การดำเนินการกฏบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]14
4 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 10 ม.ค. 2566 ]18
5 การจัดทำแบบตรวจสอบประเมินควบคุมภายใน และสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]17
6 เทศบาลตำบลหนองแวงหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 22 เม.ย. 2565 ]117
7 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองแวง [ 22 เม.ย. 2565 ]108
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานกาตรวจสอบภายใน [ 22 เม.ย. 2565 ]98