เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 

 

 

รายงานการเงินประจำปี


งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ