เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ